Belading van aanhanger

DENK NIET TE LICHT OVER OVERGEWICHT

Bij het huren van een aanhangwagen dient de huurder rekening te houden met het gewicht en de afmetingen van de lading. Onder lading wordt verstaan: alle dieren, goederen, lastdragers, alsmede afneembare laad- en losinrichtingen en voertuiguitrustingen, zonder reservewiel. Onder ondeelbare lading wordt verstaan: lading die redelijkerwijs niet in de lengte of breedte deelbaar is.

Gewicht veelvoorkomende lading aanhangers

Hieronder vindt u van veel voorkomende producten de gewichten.

Wat Hoeveelheid Gewicht
Zand 1 KUB (droog) 1600 kg
Aarde 1 KUB (droog) 1500 kg
Grind (kiezel) 1 KUB 2500 kg
Hout (gestapeld haardhout) 1 KUB 800 kg
Koppelstone per stuk 1200 gram
Waaltje per stuk 1200 gram
Tegel 30 x 30 cm 2 KG per cm dikte
Betontegel 40 x 60 cm 35 á 40 kg per stuk
Grindtegel 40 x 60 cm 30 á 35 kg per stuk

Ladingnet verplicht?

Veel mensen denken dat een ladingnet verplicht is. Echter zegt de wet wat anders. De wet zegt dat de lading gezekerd moet zijn. Het zorgt voor veel verwarring, omdat agenten vaak zeggen dat een net verplicht is. Als er logisch wordt nagedacht kan je al snel bedenken dat dit niet klopt. Een auto zet je ook niet vast met een netje.... Een net is de ideale oplossing bij los materiaal. Denk daarbij aan bladeren, zand, stenen, grind, bouwafval, enz. Een net is bij ons te huur. Kijk daarvoor op de pagina accessoires.

Afmetingen van de aanhanger

  • Aanhangwagens mogen niet langer zijn dan 12,00 meter, dan wel niet langer dan 8 meter indien het een enkelas aanhangwagen tot 750 kg max. massa betreft (niet meer afwijken dan 1%).
  • Aanhangwagens mogen niet breder zijn dan 2,55 meter en 2,60 bij geconditioneerde voertuigen.
  • Aanhangwagens mogen niet hoger zijn dan 4,00 meter.
  • Aanhangwagen + auto mogen samen niet langer zijn dan 18,00 meter
  • Aanhangwagens mogen niet zwaarder worden beladen dan de toegestan maximium massa van de aanhangwagen waarbij u rekening dient te houden met de maximum te trekken massa van de auto.

Uitsteken van de lading bij aanhangers

Als bestuurder moet u ervoor zorgen dat u bij het buiten het voertuig uitsteken van lading, de maximale uitsteekmaten niet overschrijdt en dat de uitstekende delen niet scherp zijn. De maximale uitsteekmaten zijn:

  • Aan de voorzijde: de voorzijde bij middenasaanhangwagens is de koppeling. U mag niet voorbij het hart van de koppeling laden
  • Aan de zijkant: de lading mag niet meer zijn dan de maximaal toegestane breedte voor aanhangwagens (2,55 meter) en op onverharde wegen niet meer dan 2,20 meter.
  • Aan de achterzijde: de lading mag maximaal 1 meter aan de achterzijde uitsteken, terwijl daarbij de maximale uitsteeklengte van 5.00 meter achter de achterste as niet mag worden overschreden.

Bij het vervoeren van ondeelbare lading (bijvoorbeeld steigerpalen, ladders, spanten enz.) geldt dat:

  • de maximale uitsteeklengte van 1,00 meter mag worden overschreden waarbij het voeren van markeringsborden verplicht is (Let op!. Nooit meer dan 5 meter achter de achterste as). Wordt het markeringsbord bij nacht vervoerd, dan moet het bord voorzien zijn van een rode lamp. Het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de kentekenplaatverlichting  van de aanhangwagen mag nooit belemmerd worden en er mag nooit negatieve kopeldruk ontstaan.
  • De maximale breedte van de lading mag de 2.55 meter overschrijden maar nooit meer zijn dan 3.00 meter. Wanneer de lading meer dan 10 cm uitsteekt geldt dat het voeren van markeringsborden verplicht is. Wordt het markeringsbord bij nacht vervoerd, dan moet het bord voorzien zijn van een rode lamp. Het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de kentekenplaatverlichting  van de aanhangwagen mag nooit belemmerd worden.

 

De informatie op deze pagina proberen wij juist en correct te plaatsen. Het kan echtervoorkomen dat er onjuistheden in staan. Voor de officiele wettelijke teksten verwijzen wij u naar de website Overheid.nl waar de Wegenverkeerswet is gepubliceerd.