Belading van aanhanger

DENK NIET TE LICHT OVER OVERGEWICHT

Bij het huren van een aanhangwagen dient de huurder rekening te houden met het gewicht en de afmetingen van de lading. Onder lading wordt verstaan: alle dieren, goederen, lastdragers, alsmede afneembare laad- en losinrichtingen en voertuiguitrustingen, zonder reservewiel. Onder ondeelbare lading wordt verstaan: lading die redelijkerwijs niet in de lengte of breedte deelbaar is.

Gewicht veelvoorkomende lading aanhangers

Hieronder vindt u van veel voorkomende producten de gewichten.

Wat Hoeveelheid Gewicht
Zand 1 KUB (droog) 1600 kg
Aarde 1 KUB (droog) 1500 kg
Grind (kiezel) 1 KUB 2500 kg
Hout (gestapeld haardhout) 1 KUB 800 kg
Koppelstone per stuk 1200 gram
Waaltje per stuk 1200 gram
Tegel 30 x 30 cm 2 KG per cm dikte
Betontegel 40 x 60 cm 35 á 40 kg per stuk
Grindtegel 40 x 60 cm 30 á 35 kg per stuk

Ladingnet verplicht?

Veel mensen denken dat een ladingnet verplicht is. Echter zegt de wet wat anders. De wet zegt dat de lading gezekerd moet zijn. Het zorgt voor veel verwarring, omdat agenten vaak zeggen dat een net verplicht is. Als er logisch wordt nagedacht kan je al snel bedenken dat dit niet klopt. Een auto zet je ook niet vast met een netje.... Een net is de ideale oplossing bij los materiaal. Denk daarbij aan bladeren, zand, stenen, grind, bouwafval, enz. Een net is bij ons te huur. Kijk daarvoor op de pagina accessoires.

Afmetingen van de aanhanger

Wat is de maximale breedte van een aanhanger?

Een aanhanger mag maximaal 2,55 meter breed zijn en 2,6 meter bij geconditioneerde voertuigen. Op onverharde wegen is de maximaal toegestane breedte slechts 2,2 meter.

Wat is de maximale lengte van een aanhanger?

Als het om een enkelas aanhangwagen gaat met een maximummassa van 750 kg is de maximale toegestane lengte van een aanhangwagen 8 meter. Voor aanhangers met een hogere maximummassa dan 750 kg geldt een maximale lengte van 12 meter.

Wat is de maximale hoogte van een aanhanger?

Een aanhanger mag niet hoger zijn dan 4 meter.

Hoe zwaar mag een aanhangwagen worden beladen?

Aanhangwagens mogen niet zwaarder worden beladen dan de toegestane maximummassa van de aanhangwagen. Hierbij dient u rekening te houden met de maximum te trekken massa van de auto.

Hoe ver mag de lading van een aanhanger uitsteken?

Als bestuurder moet u ervoor zorgen dat u bij het buiten het voertuig uitsteken van lading, de maximale uitsteekmaten niet overschrijdt en dat de uitstekende delen niet scherp zijn. De uitstekende lading van een aanhanger mag aan de voorzijde niet voorbij het hart van de koppeling komen. Aan de zijkant mag de lading niet meer zijn dan de toegestane breedte voor aanhangwagens (2,55 meter) en op onverharde wegen niet meer dan 2,2 meter. Aan de achterzijde mag de lading maximaal 1 meter uitsteken, terwijl daarbij de maximale uitsteeklengte van 5 meter achter de achterste as niet mag worden overschreden.

Regels ondeelbare lading vervoeren

Bij het vervoeren van ondeelbare lading (bijvoorbeeld steigerpalen, ladders, spanten enz.) geldt dat de maximale uitsteeklengte van 1 meter mag worden overschreden waarbij het voeren van markeringsborden verplicht is. Let wel: dit mag nooit meer dan 5 meter achter de achterste as zijn.

Bij een ondeelbare lading mag de maximale breedte van 2,55 overschrijden tot een totale breedte van 3 meter. Wanneer de lading meer dan 10 cm uitsteekt geldt dat het voeren van markeringsborden verplicht is. Wordt het markeringsbord bij nacht vervoerd, dan moet het bord voorzien zijn van een rode lamp. Het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de kentekenplaatverlichting  van de aanhangwagen mag nooit belemmerd worden. Daarnaast mag er mag nooit negatieve koppeldruk ontstaan.

 

De informatie op deze pagina proberen wij juist en correct te plaatsen. Het kan echtervoorkomen dat er onjuistheden in staan. Voor de officiele wettelijke teksten verwijzen wij u naar de website Overheid.nl waar de Wegenverkeerswet is gepubliceerd.