Rijbewijs berekenen

Welk rijbewijs heb ik nodig?

In de praktijk blijkt nogal eens dat bestuurders van een combinatie van een personenauto met aanhangwagen niet over het juiste rijbewijs beschikken. Wie bij voorbeeld met een zware caravan, een paardentrailer of en boottrailer wil gaan rijden, moet vaak het rijbewijs BE hebben. Op deze pagina staan de bevoegdheden beschreven. 
Naast de bevoegdheden van de rijbewijzen B en BE, vindt u ook een schema dat gevolgd kan worden om het benodigde rijbewijs te bepalen.

Rijbewijs B

Rijbewijs B geeft de bevoegdheid tot het besturen van een voertuig met een toegestane maximale massa van 3.500 kg. Achter dit voertuig mag een aanhangwagen die, inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan 750 kg.
In bepaalde gevallen is met alleen rijbewijs B een zwaardere aanhangwagen toegestaan dan 750 kg. Dat kan alleen op de volgende voorwaarden:
1. De toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer bedragen dan 3500 kg.
2. U mag de toegestaande maximum te trekken massa (maximale trekhaak-last) van het voertuig niet overschrijden. Deze staan vermeld op het kentekenbewijs.

Rijbewijs BE

Met een BE-rijbewijs mag een aanhangwagen of oplegger worden meegenomen die meer weegt dan 750 kg maar minder dan 3.500 kg. Hier geldt echter wel weer de regel dat u de toegestaande maximum te trekken massa (maximale trekhaak-last) van het voertuig niet mag overschrijden. Deze staan vermeld op het kentekenbewijs. 

Voor BE-opleggers is een uitzondering gemaakt. Deze BE-opleggers kunnen namelijk gebruik maken van het laadvermogen van het trekkende voertuig. Hierdoor mogen de opleggers zwaarder zijn dan 3.500 kg, als het totaal gewicht van de combinatie maar niet zwaarder is dan 7.000 kg. Aan dergelijk combinaties zijn 2 eisen verbonden:
1. Het trekkende voertuig mag niet zwaarder zijn dan 3.500 kg, inclusief het gebruik van het laadvermogen van het trekkende voertuig. Dit wordt als volgt berekend: van het toegestane maximum massa trekkende voertuig wordt het massa rijklaar gewicht afgetrokken. De uitkomst hiervan is het maximale gewicht dat bij de oplegger mag worden opgeteld. 
2. De aslasten van de oplegger mogen niet boven de 3.500 kg uitkomen.

Welk rijbewijs heb ik nodig bij een aanhangwagen? B of BE?

 

Vul de massa in en bekijk welk rijbewijs u nodig heeft voor uw aanhangwagen

Toegestaan maximum massa van de aanhangwagen in kg
(Gewicht + laadvermogen)
Toegestaan maximum massa van uw voertuig in kg
>> Meer informatie over het benodigde rijbewijs